Månedsrapport

Statnett har siden januar 2008 publisert en månedlig rapport om ubalanser i det norske kraftmarkedet.

Ubalanserapportene inneholder informasjon om ubalanser i det norske engrosmarkedet, en del markedsinformasjon, samt en vurdering av samtlige aktørers ubalanser..

 

KPI-rapporter 

NVE har omgjort vedtak av 4.mars 2011 som påla nettselskapene å rapportere melding med totalforbruket i nettet til Statnett. Avregningsansvarlig vil derfor ikke lenger lage og publisere KPI-rapport. Siste rapporten som indikerer netteierenes kvalitet på daglig rapportering av totalforbruk i nettet vil være rapporten for juni 2013.

Publisert - Sist oppdatert
0 filer merket Last ned filer
0 filer merket Last ned filer