Prisområder (elspot og elbas)

Høsten 2017 har to idriftsettelser påvirket grensedefinisjonen for norske Elspotområder:

  • Ledningen Tunnsjødal-Namsos (NO4-NO3) ble oppgradert fra 300 til 420 kV 26. september.
  • 31. oktober ble Grindsdalen stasjon koplet inn på 132 kV mellom Mel og Sogndal (NO3-NO5), og Mel-Grindsdalen erstatter dermed Mel-Sogndal i områdedefinisjonen. Vedtaket om endring av områdegrensen mellom NO3 og NO5 har vært gjeldende fra og med 28. august 2017.11.03

 

Områdedefinisjoner i Elspot/Elbas gjeldende fra og med 1. november 2017

 

De fem norske Elspot/Elbas-områdene er fra og med 1. november 2017 definert av:

 

Sørvest-Norge (NO2) avgrenset av

 

300 kV-linje Blåfalli-Mauranger

420 kV-linje Rød-Hasle

420 kV-linje Rjukan-Sylling

300 kV-linje Vemork-Flesaker

300 kV-linje Tokke-Flesaker

300 kV-linje Hof-Flesaker

132 kV-linje Grønnvollfoss-Skollenborg

132 kV-linje Hof-Skollenborg

 

Hvor førstnevnte node ligger i Sørvest-Norge (NO2).

 

Sørøst-Norge (NO1) avgrenset av

 

420 kV-linje Rød-Hasle

420 kV-linje Rjukan-Sylling

300 kV-linje Vemork-Flesaker

300 kV-linje Tokke-Flesaker

300 kV-linje Hof-Flesaker

132 kV-linje Grønnvollfoss-Skollenborg

132 kV-linje Hof-Skollenborg

420 kV-linje Dagali-Ringerike

420 kV-linje Nore1-Sylling

420 kV-linje Usta-Ådal

300 kV-linje Nes-Sogn

300 kV-linje Hemsil 2-Sogn

132 kV-linje Flå-Sandum

300 kV-linje Vågåmo-Øvre Vinstra

132 kV-linje Ulset-Savalen

 

Hvor sistnevnte node ligger i Sørøst-Norge (NO1).

 

Vest-Norge (NO5) avgrenset av

 

420 kV-linje Sogndal-Høyanger

132 kV-linje Grindsdalen-Mel

300 kV-linje Mauranger-Blåfalli

420 kV-linje Dagali-Ringerike

420 kV-linje Nore1-Sylling

420 kV-linje Usta-Ådal

300 kV-linje Nes-Sogn

300 kV-linje Hemsil 2-Sogn

132 kV-linje Flå-Sandum

 

Hvor førstnevnte node ligger i Vest-Norge (NO5).

 

Midt-Norge (NO3) avgrenset av

 

300 kV-linje Vågåmo-Øvre Vinstra

132 kV-linje Ulset-Savalen

420 kV-linje Høyanger-Sogndal

132 kV-linje Mel-Grindsdalen

300 kV-linje Verdal-Tunnsjødal

420 kV-linje Namsos-Tunnsjødal

 

Hvor førstnevnte node ligger i Midt-Norge (NO3).

 

Nord-Norge (NO4) nord for NO3.

 

Statnett vil understreke at områdeinndelingen refererer til noder i det elektriske nettet, og er ikke å forstå som en geografisk inndeling.

 

Områdeinndelingen gjelder inntil nytt varsel foreligger.

Publisert - Sist oppdatert