Tariffer i Statnetts regionalnett

Statnetts regionalnett omfatter

R1 – Sogn

R6 – Fåberg

R8 – Enkeltkomponenter

 

R1 og R6 er fellesnett der tariffene fastsettes etter samme tariffmodell som i sentralnettet (punktbaserte tariffer).

 

R8 består av enkeltkomponenter. Nettleien for disse komponentene er basert på faktiske kostnader. Utleiesatser for den enkelte komponent kommuniseres direkte til de kundene dette gjelder.

 

Tariffsatser Statnetts regionalnett 

R1 - Sogn   2017 2016 2015
Produksjon øre/kWh 1,1 1,0 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Forbruk kr/kW 400 340 310
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 20 17 16
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 100 85 78
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 200 170 155

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 300 255 233
Reaktiv effekt kr/kVAr 30 30 30

 

R6 - Fåberg   2017 2016 2015
Produksjon øre/kWh 1,1 1,0 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Produksjonsrelatert nettanlegg - * *  *
Forbruk kr/kW 300 355 280
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 15 18 14
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 75 89 70
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 150 178 140

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 225 266 210
Reaktiv effekt kr/kVAr 30 30

30

*) Deler av anleggene i R6 er definert som produksjonsrelaterte nettanlegg. Produksjon tilkoblet disse anleggene betaler da et fastledd i tillegg til den ordinære innmatingstariffen. Satsene kommuniseres direkte til de kundene dette gjelder.

Publisert - Sist oppdatert