Arrangementer

Bildet illustrer ved hjelp av vekt at det er en balansekunst å forsyne strømnettet med akkuratt like mye strøm som det brukes til enhver tid

07. juni

Åpent høringsmøte om utvikling av balansemarkedene - Forskningsparken, møterom VIA

Kl. 9:00-15:00

Statnett inviterer til møte om

1) pågående og kommende høringer knyttet til utviklingen av balansemarkedene

2) status for markedsløsninger over nye utenlandsforbindelser

I møtet presenterer vi de europeiske systemoperatørenes forslag til rammeverk for implementering av felles markedsplattformer for sekundær- og tertiærreserver (aFRR, mFRR). Vi vil informere om forslagene som nå er ute på høring og svare på spørsmål, for å legge til rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene.

Vi vil også informere om forlag til nasjonale vilkårsendringer som vil sendes ut på høring i perioden juli-september, samt om status for markedsløsninger over den planlagte forbindelsen mellom Norge og Tyskland (Nordlink).

Påmelding sendes til Martha Marie Øberg på martha.oberg@statnett.no innen den 31. mai.

Mer informasjon finner du i vedlegget under (klikk på rød pil).