Arrangementer

06. desember

Frokostmøte om ny langsiktig markedsanalyse fra Statnett - Thon hotell Opera

Vi inviterer til frokostmøte der vi legger fram vår nye utgave av Statnetts langsiktige markedsanalyse.

I analysen drøfter vi hovedtrender og usikkerhetsmomenter ved utviklingen av kraftsystemet i Norden og resten av det nordvestlige Europa, dokumenterer våre forutsetninger og gir en kraftprisprognose med et relevant utfallsrom. I årets utgave har vi valgt å gå noe mer i dybden på markedsutviklingen i Norge og Norden.

Vi presenterer hovedpunkter fra analysen og legger opp til spørsmål og innspill. Selve rapporten vil bli offentliggjort på våre hjemmesider omtrent samtidig som frokostmøtet.

Møtet avholdes torsdag 6. desember på Thon hotell Opera fra kl. 8.00 til 10.00. Det vil bli servert enkel frokost kl. 08:00.

Meld deg på via lenken under (klikk på den røde pila).