Designmanual

Designmanualen skal sikre at alle følger de samme retningslinjene for utforming og innhold til alt materiell som produseres av og for Statnett.

 

Alt grafisk materiell der logo benyttes skal sendes kommunikasjonsavdelingen for korrektur og godkjenning før produksjon. Manualen administreres av kommunikasjonsavdelingen.

 

Manualen beskriver ikke alle forhold og kan ikke gi anvisninger om all visuell profilering. Avvik fra designprogrammet skal alltid godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

 

Det er ikke tiltatt å benytte annen tekst eller elementer i direkte tilknytning til Statnetts logo. Logoens elementer må heller ikke endres og forholdet mellom logoens lengde og bredde må alltid opprettholdes. Statnetts hovedlogo skal benyttes på hvit eller lys bakgrunn. Dersom foto er mørkt skal det benyttes negativ logo – rød og hvit, eller grå og hvit.

 

Statnetts logo med godkjent payoff skal kun brukes på kommersielle flater. Eksempler på dette er reklamekampanjer, stillingsannonser og messer. I alle andre tilfeller skal Statnetts hovedlogo brukes.

Publisert - Sist oppdatert
0 filer merket Last ned filer
0 filer merket Last ned filer