Prosjektledere

Her kan du laste ned portrettene til Statnetts prosjektledere og prosjektdirektører


0 filer merket Last ned filer

Prosjektledere

 • Arild Trædal. 
Prosjekter: Aurland-Sogndal, Hamang-ny stasjon, Salten-ny stasjon
  Arild Trædal. Prosjekter: Aurland-Sogndal, Hamang-ny stasjon, Salten-ny stasjon
 • Bente Rudberg
Prosjekt: Sauda-
Samnanger
  Bente Rudberg Prosjekt: Sauda- Samnanger
 • Jacob Grønn. Prosjekter: Balsfjord-Hammerfest
  Jacob Grønn. Prosjekter: Balsfjord-Hammerfest
 • Ketil Rian
Prosjekt: Skogfoss-Varangerbotn
  Ketil Rian Prosjekt: Skogfoss-Varangerbotn
 • Kirsten Faugstad.
Prosjektpakke: Ofoten-Hammerfest
  Kirsten Faugstad. Prosjektpakke: Ofoten-Hammerfest
 • Kristin M. Vie
Prosjekt:
Nettplan Stor-Oslo
  Kristin M. Vie Prosjekt: Nettplan Stor-Oslo
 • Leif Espen Middelthon Kiær
Prosjekt: Nytt sjøkabelanlegg Tjeldsundet samt Beredskapskabel
  Leif Espen Middelthon Kiær Prosjekt: Nytt sjøkabelanlegg Tjeldsundet samt Beredskapskabel
 • Martin Mauritzen.
Prosjekter: Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord
  Martin Mauritzen. Prosjekter: Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord
 • Nils Sirnes.
Prosjektpakke: Vestre korridor
  Nils Sirnes. Prosjektpakke: Vestre korridor
 • Ole Johan Hjemås.
Prosjekter: Lakselv - Adamselv
  Ole Johan Hjemås. Prosjekter: Lakselv - Adamselv
 • Ove Brattberg.
Prosjekter: Ørskog-Sogndal
  Ove Brattberg. Prosjekter: Ørskog-Sogndal
 • Steinar Bygdås.
Prosjekter: Lyse - Stølaheia
  Steinar Bygdås. Prosjekter: Lyse - Stølaheia
 • Thomas Weisser Fennefoss
Prosjekt: Skjomen stasjon, Sildvik stasjon og reaktiv kompensering
  Thomas Weisser Fennefoss Prosjekt: Skjomen stasjon, Sildvik stasjon og reaktiv kompensering
 • Thor Anders Nummedal.
Prosjekter: Kabel til England
  Thor Anders Nummedal. Prosjekter: Kabel til England
0 filer merket Last ned filer
Publisert - Sist oppdatert