Balsfjord - Skaidi - Ny kraftledning

Gå til RSS-strøm

Her kan du se på 3D-visualiseringen av den planlagte traseen mellom Balsfjord og Hammerfest.


0 filer merket Last ned filer

Alta øst

 • Ledningen vil gå forbi Leirbotnvannet
  Ledningen vil gå forbi Leirbotnvannet
 • På nordsiden av Leirbotnvannet vil den nye ledningen gå i egen trasé
  På nordsiden av Leirbotnvannet vil den nye ledningen gå i egen trasé
 • Ledningen vil gå parallelt med den gamle og gå svært nær enkelte hytter
  Ledningen vil gå parallelt med den gamle og gå svært nær enkelte hytter

Balsfjord

 • Balsfjord stasjon skal utvides; nytt koplingsanlegg i friluft like ved det gamle
  Balsfjord stasjon skal utvides; nytt koplingsanlegg i friluft like ved det gamle
 • Balsfjord stasjon skal utvides; nytt koplingsanlegg i friluft like ved det gamle
  Balsfjord stasjon skal utvides; nytt koplingsanlegg i friluft like ved det gamle
 • Fra E6 mot Nordkjosbotn
  Fra E6 mot Nordkjosbotn

Kvænangen

 • Ledningen vil følge eksisterende ledninger over Kvænangselva
  Ledningen vil følge eksisterende ledninger over Kvænangselva
 • Ledningen vil komme ned i retning fylkesvei 367 ved Naviteidet
  Ledningen vil komme ned i retning fylkesvei 367 ved Naviteidet
 • Ledningen vil krysse Navitelva parallelt med de to eksisterende ledningene
  Ledningen vil krysse Navitelva parallelt med de to eksisterende ledningene

Reisadalen

 • Reisadalen, gammel og ny stasjon
  Reisadalen, gammel og ny stasjon
 • I Reisadalen blir det bygget en ny trafostasjon på nordsiden av Doareshaugen
  I Reisadalen blir det bygget en ny trafostasjon på nordsiden av Doareshaugen

Skaidi

 • Ved Repparfjordelva vil de tre ledningene gå som luftspenn mot Repparfjord
  Ved Repparfjordelva vil de tre ledningene gå som luftspenn mot Repparfjord

3D visualisering: traseen Balsfjord - Hammerfest

 •  
  Single Video uten deling
  Film om reindrift i nord.
 •  
  Illustrasjon på høyspenttrasee i Reisadalen
  Single Video uten deling
  Reisadalen
 •  
  Illustrasjon på høyspenttrasee ved Kvenangselva
  Single Video uten deling
  Kvænangen
 •  
  Illustrasjon på høyspentledninger ved Leitbotnvatnet
  Single Video uten deling
  Alta Øst
 •  
  Illustrasjon på Kvalsund sentrum med ny høyspentledning
  Single Video uten deling
  Kvalsund
 •  
  Illustrasjon på høyspenttrasee ved Tyvenfjellet
  Single Video uten deling
  Hammerfest
 •  
  Illustrasjon på hvordan Balsfjord transformatorstasjon vil se ut i terrenget
  Single Video uten deling
  Balsfjord stasjon
0 filer merket Last ned filer
Publisert - Sist oppdatert