Ofoten - Balsfjord - Ny kraftledning

Gå til RSS-strøm

Her kan du blant annet se 3D-visualiseringen av den planlagte traseen mellom Ofoten og Balsfjord, film og bilder.


0 filer merket Last ned filer

Balsfjord

 • Fra Heia i Balsfjord
  Fra Heia i Balsfjord
 • Traseen vil krysse E6 og passere sør for Kjosvatnet mot Balsfjord stasjon
  Traseen vil krysse E6 og passere sør for Kjosvatnet mot Balsfjord stasjon

Bardufoss

 • I dag går en 420 kv-ledning gjennom bygda, nær barnehagen og idrettsplassen
  I dag går en 420 kv-ledning gjennom bygda, nær barnehagen og idrettsplassen
 • Ledningen fra Målselv mot Balsfjord går vest for eksisterende, ved fjellandsbyen
  Ledningen fra Målselv mot Balsfjord går vest for eksisterende, ved fjellandsbyen
 • Ny og gammel ledning kan legges rundt Sundhaugen og over Stormyra
  Ny og gammel ledning kan legges rundt Sundhaugen og over Stormyra

Kvernmo

 • Alternativet vest for bygda går bak bebyggelsen ved Holtås, opp mot Storhaugen
  Alternativet vest for bygda går bak bebyggelsen ved Holtås, opp mot Storhaugen
 • Alternativet øst for bygda vil gå ovenfor revefarmene.
  Alternativet øst for bygda vil gå ovenfor revefarmene.
 • Legges ny 420-ledning gjennom bygda, blir de to minste som finnes i dag fjernet
  Legges ny 420-ledning gjennom bygda, blir de to minste som finnes i dag fjernet

Ofoten

 • Ledningen vil gå parallelt med dagens ledning mot fjelltoppen Lossitinden
  Ledningen vil gå parallelt med dagens ledning mot fjelltoppen Lossitinden
 • Ofoten stasjon i Skjomen er utgangspunkt for den nye ledningen til Balsfjord
  Ofoten stasjon i Skjomen er utgangspunkt for den nye ledningen til Balsfjord
 • På store deler av strekningen ligger ny ledning lengst vekk fra bebyggelsen
  På store deler av strekningen ligger ny ledning lengst vekk fra bebyggelsen

Rombaken

 • Fra Pålvika ligger ny ledning lengst vekk fra boligene
  Fra Pålvika ligger ny ledning lengst vekk fra boligene
 • Kryssingen av Rombaken vil skje parallelt med dagens ledning over fjorden
  Kryssingen av Rombaken vil skje parallelt med dagens ledning over fjorden

Skamdalen

 • Fra Skamdalen og ned mot Skamdalsvannet
  Fra Skamdalen og ned mot Skamdalsvannet
 • Den nye ledningen vil ligge på oversiden, lengst vekk fra Skamdalsvannet
  Den nye ledningen vil ligge på oversiden, lengst vekk fra Skamdalsvannet
 • Fra idrettsplassen i Beisfjord
  Fra idrettsplassen i Beisfjord

Vassdalen

 • Fra Stengselshaugen går ny ledning i felles trase med de eksisterende
  Fra Stengselshaugen går ny ledning i felles trase med de eksisterende
 • Stasjonen i Kvanndal er et knutepunkt for strømforsyning til hele regionen
  Stasjonen i Kvanndal er et knutepunkt for strømforsyning til hele regionen
 • Forbi stasjonen går ny og gamle ledninger samlet mot Gratangsfjellet
  Forbi stasjonen går ny og gamle ledninger samlet mot Gratangsfjellet

3D visualisering: traseen Ofoten - Balsjford

 •  
  Single Video uten deling
  Film om reindrift i nord.
 •  
  Illustrasjon av høyspenttrasé ved Bardu
  Single Video uten deling
  Bardufoss
 •  
  Illustrasjon av høyspentrasé ved Vassdalen
  Single Video uten deling
  Vassdalen
 •  
  Illustrasjon av luftspenn ved Rombaken
  Single Video uten deling
  Rombaken
 •  
  Illustrasjon av Skamdalen
  Single Video uten deling
  Skamdalen
 •  
  Illustrasjon av høyspenttraseee ut fra Ofoten transformatorstasjon
  Single Video uten deling
  Ofoten
 •  
  Illustrasjon av Balsfjord transformatorstasjon
  Single Video uten deling
  Balsfjord .
0 filer merket Last ned filer
Publisert - Sist oppdatert