Ørskog - Sogndal - Ny kraftledning

Gå til RSS-strøm

3D-visualisering


0 filer merket Last ned filer

Bilder fra prosjektet

 • Fra toppen av M-157 Bremanger (Magnhildskaret)
  Fra toppen av M-157 Bremanger (Magnhildskaret)
 • Hundvikfjorden, Ørsta
  Hundvikfjorden, Ørsta
 • Mast 24 A 4 Høyanger
  Mast 24 A 4 Høyanger
 • Mast A 4 Høyanger
  Mast A 4 Høyanger
 • Mastekontroll M140
  Mastekontroll M140
 • Svelgen, Risevatnet
  Svelgen, Risevatnet
 • Vest for Risevatnet - Svelgen
  Vest for Risevatnet - Svelgen
 • Vest for Sandegga - Førde
  Vest for Sandegga - Førde

Jølster

 • Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 1
  Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 1
 • Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 2
  Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 2
 • Moskog (Høgeheia) konsesjonsgitt løsning
  Moskog (Høgeheia) konsesjonsgitt løsning
 • Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 3
  Moskog (Høgeheia) alternativ trasé 3

Naustdal

 • Naustdal (Grimset), konsesjonsgitt løsning
  Naustdal (Grimset), konsesjonsgitt løsning
 • Naustdal, konsesjonsgitt løsning
  Naustdal, konsesjonsgitt løsning

Sykkylven - alternativ 1

 • Stasjonsplassering Vikedalen i Sykkylven
  Stasjonsplassering Vikedalen i Sykkylven
 • Stasjonsplassering Vikedalen i Sykkylven, større utsnitt
  Stasjonsplassering Vikedalen i Sykkylven, større utsnitt

Sykkylven - alternativ 2

 • Stasjonsplassering Aurdalen i Sykkylven, miljøløsning
  Stasjonsplassering Aurdalen i Sykkylven, miljøløsning

Sykkylven - alternativ 3

 • Furneset i Sykkylven med konsesjonsgitt løsning
  Furneset i Sykkylven med konsesjonsgitt løsning
 • Furneset i Sykkylven med miljøløsning
  Furneset i Sykkylven med miljøløsning
 • Furneset i Sykkylven med sjø- og jordkabelløsning
  Furneset i Sykkylven med sjø- og jordkabelløsning
 • Sykkylvsfjorden med konsesjonsgitt løsning
  Sykkylvsfjorden med konsesjonsgitt løsning
 • Sykkylvsfjorden med miljøløsningen
  Sykkylvsfjorden med miljøløsningen
 • Sykkylvsfjorden med sjø- og jordkabelløsning
  Sykkylvsfjorden med sjø- og jordkabelløsning

Sykkylven - alternativ 4

 • Furneset i Sykkylven med sjø- og jordkabelløsning
  Furneset i Sykkylven med sjø- og jordkabelløsning
 • Sykkylvsfjorden med sjø- og jordkabelløsning
  Sykkylvsfjorden med sjø- og jordkabelløsning

Ørskog - alternativ 1

 • Fjordkryssing over Storfjorden, konsesjongitt løsning
  Fjordkryssing over Storfjorden, konsesjongitt løsning
 • Fjordkryssing over Storfjorden, miljøløsning
  Fjordkryssing over Storfjorden, miljøløsning
 • Fjordkryssing over Storfjorden, sjø- og jordkabelløsning
  Fjordkryssing over Storfjorden, sjø- og jordkabelløsning
 • Ørskog med konsesjonsgitt løsning
  Ørskog med konsesjonsgitt løsning
 • Ørskog med miljøløsningen
  Ørskog med miljøløsningen

Ørskog - alternativ 2

 • Ørskog (alt. Andam), ilandføring av kabel
  Ørskog (alt. Andam), ilandføring av kabel
 • Ørskog (alt. Prestøyrane), ilandføring av sjøkabel
  Ørskog (alt. Prestøyrane), ilandføring av sjøkabel
 • Ørskog (alt. Skråvika), ilandføring av sjøkabel
  Ørskog (alt. Skråvika), ilandføring av sjøkabel
 • Ørskog med sjø- og jordkabelløsning
  Ørskog med sjø- og jordkabelløsning

Ørsta - alternativ 1

 • Hjørundfjorden med sjø- og jordkabelløsning
  Hjørundfjorden med sjø- og jordkabelløsning
 • Ytre Standal i Ørsta med konsesjonsgitt løsning
  Ytre Standal i Ørsta med konsesjonsgitt løsning
 • Ytre Standal i Ørsta med miljøløsningen
  Ytre Standal i Ørsta med miljøløsningen

Ørsta - alternativ 2

 • Stasjonsplassering Ørsta
  Stasjonsplassering Ørsta
 • Ørsta stasjon mot Store Standal, alternativ trasé 2
  Ørsta stasjon mot Store Standal, alternativ trasé 2
 • Ørsta stasjon mot Store Standal, konsesjonsgitt
  Ørsta stasjon mot Store Standal, konsesjonsgitt

Ørsta - alternativ 3

 • Ørsta (Store Standal) ser mot fjorden, konsesjonsgitt løsning
  Ørsta (Store Standal) ser mot fjorden, konsesjonsgitt løsning
 • Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, konsesjonsgitt løsning
  Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, konsesjonsgitt løsning
 • Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, miljøløsning
  Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, miljøløsning
 • Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, konsesjonsgitt løsning
  Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, konsesjonsgitt løsning
 • Ørsta (Store Standal) sett mot fjorden, sjø- og jordkabelløsning
  Ørsta (Store Standal) sett mot fjorden, sjø- og jordkabelløsning

Ørsta - alternativ 4

 • Hjørundfjorden med konsesjonsgitt løsning
  Hjørundfjorden med konsesjonsgitt løsning
 • Hjørundfjorden med miljøløsning
  Hjørundfjorden med miljøløsning
 • Hjørundfjorden med sjø- og jordkabelløsning
  Hjørundfjorden med sjø- og jordkabelløsning

Ørsta - alternativ 5

 • Vikedalen til Ørskog
  Vikedalen til Ørskog

Ørsta - alternativ 6

 • Store Standal sett mot fjorden, sjøkabelløsning
  Store Standal sett mot fjorden, sjøkabelløsning
 • Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, sjø- og jordkabelløsning
  Ørsta (Store Standal) sett fra fjorden, sjø- og jordkabelløsning
 • Ørsta (Store Standal) sett mot fjorden, sjø- og jordkabelløsning
  Ørsta (Store Standal) sett mot fjorden, sjø- og jordkabelløsning

3D visualisering: traseen Ørskog - Sogndal

 •  
  Illustrasjon på trafostasjonsplassering i Aurdalen
  Single Video uten deling
  Stasjonsløsning Aurdal
 •  
  Single Video uten deling
  Stasjonsplassering Vikedalen
 •  
  Illustrasjon av ilandføring av sjøkabel ved Ørskog
  Single Video uten deling
  Ørskog
 •  
  Illustrasjon av Jordkabelløsning ved Ørsta
  Single Video uten deling
  Sjøkabelløsning Ørskog - Sogndal
 •  
  Oversiktsillustrasjon på høyspenttrasé ved Ørskog
  Single Video uten deling
  Vikedal til Ørskog
 •  
  Illustrasjon av et fjordspenn ved Hjørundfjorden
  Single Video uten deling
  Hjørundfjorden
 •  
  Illustrasjon av høyspenttrasé ved Store Standal
  Single Video uten deling
  Store Standal til Hjørundfjorden
 •  
  Illustrasjon av området for Ørsta stasjon
  Single Video uten deling
  Hovdenakk til Store Standal
 •  
  Illustrasjon av høyspenttrasé ved Store Standal
  Single Video uten deling
  Ørsta via Sykkylven til Ørskog
 •  
  Illustrasjon av trafostasjon ved Moskog
  Single Video uten deling
  Ny trasé Jølster - Førde - Naustdal
0 filer merket Last ned filer
Publisert - Sist oppdatert