Statnett samarbeider med vitensentre

De norske vitensentrene har en viktig oppgave i å spre interessen for naturvitenskap, matematikk og teknologi, herunder energi- og kraftsystem. Statnett støtter fem av landets vitensentre.

Kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig både i aktuelle samfunnsspørsmål som energi- og miljøpolitikk, men også i praktisk hverdagsbruk, som ved bruk av teknologiske produkter. Statnett støtter vitensentrene både for å bidra til at kjennskapen øker, og med tanke på å øke forståelsen for kraftsystemet samt langsiktig rekruttering til kraftbransjen. Avtalene benyttes også i Statnett til arrangementer og møter, samtidig som de gir Statnetts ansatte med familie fri adgang.

 


Alta, Tromsø, Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo

Samarbeidet omfatter avtaler med Nordnorsk vitensenter, Vitensenteret i Trondheim, VilVite i Bergen, Vitenfabrikken i Sandnes og Norsk Teknisk Museum.

Avtalen med Nordnorsk vitensenter har bidratt til å opprette en underavdeling av vitensenteret i Alta, plassert på Campus Alta. Samarbeidet skal også bidra til å øke senterets aktiviteter i hele regionen, utenfor Tromsø og Alta. Mer informasjon om Nordnorsk vitesenter.

I Trondheim samarbeider Statnett og Vitensenteret i Trondheim for å bidra til at landets første 3D multimedieteater og planetarium blir en realitet. Ny elektrisitetsutstilling er også en del av denne avtalen. Mer informasjon om Vitensenteret i Trondheim.

I Bergen samarbeider VilVite og Statnett om å etablere en ny installasjon med utgangspunkt i strømproduksjon og -forbruk og fremtidige klima-løsninger. Les mer om VilVite. Samarbeidet med Vitenfabrikken i Sandnes skal bidra til å etablere et nytt matte-verksted, samt et vitenshow som skal spre kunnskap om strøm og energi til barn og unge i større deler av Rogaland.

I Oslo har Statnett og Norsk Teknisk Museum samarbeidet om museets 100 årsutstilling, Ting – teknologi og demokrati, som ble åpnet i april 2014 og avsluttet i 2015. Dette var en nyskapende og interaktiv utstilling som viste sammenhengen mellom teknologiutviklingen og demokrati. Partene samarbeider nå om nye formidlingsformer knyttet til temaet energi og teknologi. Mer informasjon om Teknisk museum.


Åpning av Ting - teknologi og demokrati
Fra åpningen av Norsk Teknisk Museums jubileumsutstilling Ting, teknologi og demokrati våren 2014. 

Kontakpersoner i Statnett

Gunnar Romsaas
Senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +47 977 33 716

 

Publisert - Sist oppdatert