Har du spørsmål?

Har du spørsmål om et av temaene under send oss en mail så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.

Sentralnettet

Om priser og avtaler for bruk av sentralnettet kontakt marked@statnett.no

  

Nettavregning

Kontakt  nettavregning@statnett.no

  

Balanseavregning

Kontakt avregning@statnett.no

  

Elsertifikater

Kontakt elsertifikater@statnett.no

  

Opprinnelsesgarantier/RECS

Spørsmål om Opprinnelsesgarantier/RECS (Renewable Energy Certificate System) kan rettes til:
opprinnelsesgarantier@statnett.no

  

EDIEL

Kontakt ediel@statnett.no

 

Etikkombud

Kontakt etikkombud Silje Vegarud: silje.vegarud@statnett.no, telefon 90761651.
Du kan lese mer om etikkombudets rolle her

 

Elektromagnetiske felt

Spørsmål om størrelsen på elektromagnetiske felt der du bor kan sendes til: Kare.Eidem@statnett.no

  

Vern og feilanalyse

Spørsmål om for eksempel statistikk, driftsforstyrrelser, innrapportering og FASIT-rapportering kan sendes til: feilanalyse@statnett.no

  

Effektreserver

Henvendelser vedrørende Statnetts kjøp av effektreserver (opsjonsmarked for regulerkraft), rettes til:
effekt@statnett.no

  

Finans

Henvendelser til Statnetts finansavdeling kan rettes til: finance@statnett.no

  

Anskaffelser

Henvendelser til Statnetts anskaffelsesavdeling kan rettes til: anskaffelser@statnett.no

  

Offentlig journal

Fra 01.01.2009 er Statnett SF underlagt offentlighetsloven. Interesserte kan bestille den offentlige journalen fra dokumentseksjonen: firmapost@statnett.no

 

Lærlingordning 

Hvert år tar vi inn ca. ti nye energimontørlærlinger fra hele landet. Les mer om lærlingordningen her. Spørsmål kan sendes til: laerling@statnett.no

 

 

Jobbmuligheter som student

Er du student og har spørsmål til Statnett som mulig arbeidsgiver, kan du ta kontakt med: studentkontakt@statnett.no

 

 

Om www.statnett.no

Spørsmål, kommentarer og andre tilbakemeldinger om denne internett-tjenesten rettes til: webredaktor@statnett.no

 

 

Ansvarlig redaktør for www.statnett.no:

Kommunikasjonsdirektør
Kristian Marstrand Pladsen
e-post: kristian.marstrand.pladsen@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert