Statnetts ledelse

   
  

Auke Lont
Konsernsjef 

 

Lont har en mastergrad i økonometri fra Vrije Universitetet i Amsterdam. Han tiltrådte som konsernsjef i februar 2009 etter å ha vært administrerende direktør for konsulentfirmaet Econ i Norge. Lont har tidligere innehatt ledende stillinger i Statoil, arbeidet i Sør Afrika og vært administrerende direktør i Naturkraft AS. Han har mer enn 30 års erfaring fra energisektoren. Auke Lont sitter i styret i arbeidsgiverforeningen Spekter og Bane NOR.

 

 Portrettbilde av Øivind Rue, konserndirektør Drift

Øivind K. Rue
Konserndirektør Drift og marked

 

Rue er utdannet Cand. Polit. ved Universitetet i Oslo. Han er konserndirektør i Statnett med ansvar for utøvelse av systemansvaret og forvaltning av eierskapet i sentralnettet . Rue er også beredskapsleder i Statnett. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statnett. Rue leder Regional Group Nordic i ENTSO-E med ansvar for samordning av det nordiske synkronområdet. Han har tidligere vært direktør i Saga Petroleum AS og underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet. Rue er styremedlem i Eksportkreditt.

 

 Håkon Borgen, konserndirektør Teknologi og utvikling

Håkon Borgen
Konserndirektør Teknologi og utvikling

 

Borgen har en mastergrad i Elektroteknikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) og Technische Hochschule Darmstadt (THD) i Tyskland, og har fullført en mastermodul i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI i 2000. Borgen har 20 års erfaring fra energibransjen og 17 av disse er i Statnett. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statnett og BKK, og har hatt en rekke styreverv i bransjen.

 

 Bente Monica Haaland

Bente Monica Haaland
Konserndirektør Strategi og kommunikasjon

 

Haaland er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Aberdeen og har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har 20-års erfaring fra energibransjen, 15 av disse i Statnett. Haaland har vært direktør og avdelingsleder for kraftsystemanalyse i divisjonen for nettdrift i Statnett. Hun har også arbeidet for Statkraft og Eclipse Energy Group. Haaland var medlem i Statnetts Brukerråd på vegne av EBL i tidsrommet 2008-2010 og har også vært styremedlem i selskapet Statnett Forsikring.

 

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør, Bygg og anlegg

Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Bygg og anlegg

 

Vardheim er sivilingeniør innenfor petroleumsgeologi/-økonomi fra NTNU, bedriftsøkonom samt en mastermodul i styrearbeid fra BI. Hun kommer fra stillingen som direktør for prosjekteierenheten i Nettutbygging i Statnett hvor hun har hatt flere lederstillinger siden hun ble ansatt i 2007. Vardheim har mange års erfaring  som leder i offentlig forvaltning innenfor ulike sektorer, prosjektansvarlig for flere utbyggingsprosjekter samt erfaring som prosjektstyringsleder i byggherreorganisasjonen for Lillehammer-OL '94 

 

Portrettbilde av Peer Olav Østli, konserndirektør IKT

Peer Olav Østli
Konserndirektør IKT

 

Østli er Cand. Scient. i informatikk og har også videreutdanning i ledelse fra Henley Business School. Han er konsernansvarlig for utvikling av drift- og markedssystemer, IKT-infrastruktur, IKT-strategi, IT-brukertjenester og ERP-systemer. Han har over 20 års erfaring i teknologiledelse fra telekommunikasjons-, media- og IT-bransjen, inkludert forskjellige stillinger i Telenor, Schibsted og NRK.

 

Portrettbilde av Knut Hundhammer, konserndirektør CFO (Chief Financial Officer) og stabssjef

Knut Hundhammer 
Konserndirektør CFO (Chief Financial Officer) og stabssjef.

Hundhammer har sin utdannelse fra Hærens Krigsskole og har en MBA fra Wharton School of Business i USA. Han har vært i Statnett siden 2011 som direktør for Konsernstab og CFO. Tidligere har han innehatt stillinger som kompanisjef i forsvaret, konsulent i McKinsey & Co, CFO/COO i Høegh Autoliners, viseadministrerende direktør/CFO i Finansbanken ASA, president i Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening/NHO og president  for den kommersielle shippingdivisjonen i Thorvald Klaveness-gruppen.

 

 

Publisert - Sist oppdatert