Vårt strategiske fundament

Samfunnets mål på klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping er tett sammenvevet, og kraftsystemet er nøkkelen til å nå dem samtidig, gjennom en balansert nettutvikling. Vårt samfunnsoppdrag er å bygge neste generasjon sentralnett.

Samfunnet må ha et bærekraftig kraftsystem

Strømnettet er vår kanskje viktigste infrastruktur. Sikker strømforsyning er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Uten strøm går samfunnsmaskineriet i stå. Derfor er kraftsystemet en viktig infrastruktur. Alt avhenger av strøm.

 

Kraftsystemet er en balansekunst

Samfunnet trenger et stabilt kraftsystem og systemet settes stadig på prøve. Både produksjon og forbruk svinger mer enn før og utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder. Kraftsystemet er en balansekunst.

 

Fremtiden er elektrisk

Kraft kan produseres fra mange kilder og kan brukes til nær sagt alt. Strøm er en CO2-fri energibærer og utgjør bærebjelken i fremtidens klimavennlige energisystem. I 2050 skal utslippene være kuttet til et minimum. Det krever CO2-frie energibærere. Samtidig ser vi at strøm blir tatt i bruk på stadig nye områder i samfunnet. Fremtiden er elektrisk.

 

Vi bygger neste generasjon sentralnett

Strømnettet må fornyes og videreutvikles, både innenlands og mellom Norge og nabolandene. Dette må skje på en balansert måte som ivaretar flere hensyn, som løpende strømforsyning, kostnadseffektivitet og miljøhensyn. Vi bygger først der behovet er størst. Vi bygger neste generasjon sentralnett.

Publisert - Sist oppdatert