Smarte nett

Smarte nett-programmet tar for seg framtidens systemdrift og markedsutvikling. Programmet har spesielt fokus på mulighetene som ligger i framtidens digitale IKT-system.

Vi prioriterer forskningstema som vil bidra til tettere kobling mellom systemdrift og anleggsforvaltning, økt funksjonalitet i eksisterende og ny anleggs­masse, og utvikling av fremtidsrettede løsninger for å ta i bruk sluttbrukerfleksibilitet i driften av kraftsystemet.

 

Per i dag består programmet av tre større pilotprosjekter og en rekke mindre prosjekter og forskningsoppgaver. De tre pilotene er:

 
SPANDEx

SAMBA

Storskala laststyring i Nord-Norge 

 

Andre prosjekter:

 

IMPALA


Programmet ledes av Jørn Egil Johnsen. Kontaktinformasjon finner du på vår kontaktside.

 

Fremtidens kraftsystem blir langt tettere sammenvevd med IKT. Det vil bety større innslag av sanntidsmålinger og intelligente styringssystemer. Forskningsprogrammet Smarte Nett vil utforske disse mulighetene.
– Ane M. Elgesem, tidligere programleder for Smarte Nett

                                             

Publisert - Sist oppdatert