Prosjekt

Der strømmen møtes

I Sirdal finner du Statnetts største anleggsplass, et 138 000 kvadratmeter stort veikryss for lokal, nasjonal og internasjonal strømtransport.

Sirdal har lange tradisjoner som en av Norges viktigste kraftkommuner. I 2016 ble det produsert over 5,5 milliarder kilowattimer i kommunen, noe som bringer Sirdal på andre plass i oversikten fra NVE som viser kraftproduksjon per kommune. Det er kun Suldal som hadde høyere produksjon samme år. Det er derfor ikke så rart at Statnetts aller største anleggsplass befinner seg akkurat her, noen få kilometer opp i åsen fra kommunesenteret Tonstad.

 

Når anlegget på Ertsmyra står ferdig, vil det være et av Norges viktigste veikryss for strøm. Her bygger Statnett ny transformatorstasjon som del av oppgraderingen av det nasjonale strømnettet. Dette er del av det enorme prosjektet Vestre Korridor, som sikrer nytt, oppgradert sentralnett fra Kristiansand til Sauda. 

 

Arbeidene er godt i gang på Ertsmyra. Her vil det om noen få år stå en transformatorstasjon som er en viktig bit av oppgraderingen av sentralnettet på Vestlandet.

I tillegg kommer det strømretteranlegg for mellomlandsforbindelsen NordLink, som skal knytte det norske og det tyske strømnettet sammen. Her får altså kabelen fra Tyskland flunkende ny transformatorstasjon som nærmeste nabo i et av de sterkeste punktene i det norske nettet. I tillegg bygger Agder Energi også ny transformatorstasjon for det regionale nettet. Til sammen blir dette et veikryss der lokal og nasjonal strømdistribusjon møter internasjonal strømutveksling.

 

Magne Vestvik er byggeleder for den nye trafostasjonen på Ertsmyra som er Statnetts største anleggsplass

Arbeidet med å bygge anlegget startet med å fjerne ca 290.000 m3 masser som ble lagret i lokale deponier på tomten. Deretter ble det sprengt ut over 300 000 m3 fjell, som ble knust og tilbakefylt i tomten. I forbindelse med oppbyggingen har Statnett også anlagt ca 2 km ny vei inn til anlegget, i tillegg til å ha bygget gang- og sykkelvei i Tonstad sentrum for å ta vare på trafikksikkerheten lokalt.

 

I 2018 skal transformatorstasjonen på Ertsmyra settes i drift. Mot slutten av 2019 skal alt være klart for at kraft sendes gjennom NordLink-kabelen. Så kan anleggsarbeidet avsluttes og det er klart for at enorme mengder med strøm skal flyte gjennom anlegget i tiårene som kommer.

 

Vil du vite mer om prosjektet?
Les mer her: http://www.statnett.no/Nettutvikling/Vestre-korridor/

 

 

Kontaktperson: Christer Gilje, kommunikasjonssjef Statnett,  952 37 128


Til toppen