Høstkonferansen 2018

Foto: Wollcam

Teknologi

Kraftsystemet bygges ut for å legge til rette for en elektrisk fremtid og aktiviteten er nå stor. Hvordan skal vi sikre en høy utnyttelse av nettet og kostnadseffektiv utvikling, og hvordan utnytter vi markeder og teknologi? Dette er spørsmål vi vil belyse på årets Høstkonferanse.

 

Utvikling av energisystemet

Du får møte Olje- og energiministeren, Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas og Andy Ott fra PJM som vil snakke om hvordan PJM drifter et kraftnett ved utstrakt bruk av markedsløsninger

Hvordan vil kraftmarkedet utvikle seg fremover og hvordan vil elektrifiseringen påvirke vår hverdag?

Bernt Reitan Jenssen fra Ruter kommer og snakker om hvordan han ser for seg Ruters rolle fremover og hvilke behov han ser. Vi samler også toneangivende stemmer fra kraftbransjen for å se på hva som rører seg rundt utvikling av nye markeder, fleksibilitet og hvordan vi skal samarbeide i kraftbransjen for å løse utfordringene best mulig. Walter Qvam, tidligere CEO for Kongsberggruppen, nå styreleder for Digital Norway vil snakke om hvordan omstillingen har foregått i andre bransjer og hvordan vi i kraftbransjen kan lære av dette.

Kostnadseffektiv nettutvikling

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i bransjen, og evnen til å gjennomføre effektive prosjekter vil være viktig for å holde totalregningen nede. Vi får blant annet møte konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett Elisabeth Vike Vardheim som jobber for å øke effektiviteten i Statnetts utbygginger.

Kunden spør og Auke svarer

Vi møter Auke Lont i samtale med representanter for kundene, hvor han blir utfordret og svarer på spørsmål.

 

 

Program for dagen

 

Kl 11:15 Dørene åpner

 

Kl 11:30 Konferansen starter

Jon Fredrik Baksaas, styreleder i Statnett:
Ønsker velkommen til høstkonferansen

Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister 
Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring

Andy Ott, CEO PJM Interconnection, L.L.C:
Reliable operations through efficient markets

 

Kl 12:45 Lunsj

Kl 13:45 

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter,
Klimavennlige byer går på strøm

Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør Energiavdelingen NVE, 
Morgendagens kraftsystem

Walter Qvam, styreleder Digital Norway,
Digitalisering for en effektiv energiomstilling

Kari Thørud, CEO Nord Pool og Frank Håland Konserndirektør Fellesoperasjoner, Hvordan realiserer vi fleksibilitet?

Kristin Lian, administrerende direktør Hafslund Nett AS,
Framtidens nett


Kristin Munthe, direktør System- og markedsutvikling Statnett, 
Fremtidens markedsløsninger – fra bilen i garasjen til Brussel


Kl 15:45 Pause

 

Kl 16:15 

Jan Alexander Langlo, førsteamanuensis NTNU Prosjekt Norge,
Utvikling av prosjektkompetanse for effektive prosjekter

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg Statnett,
Gode anlegg til lavere pris

"Auke svarer - Wenche og Toini spør" medToini Løvseth, Nordic Energy Director Alcoa og Wenche Teigland, konserndirektør BKK Nett

Kl 17:30 Middag

 

Sentralen i Oslo i Øvre Slottsgate 3 ,0157 Oslo

Kontakt

Steinar Aksnes: e-post steinar.aksnes [@] statnett.no


Til toppen